disclaimer

In alle eerlijkheid: wij houden eigenlijk niet van disclaimers, sterker nog wij hebben er een grondige hekel aan. Ondanks onze kritische visie op het nut van disclaimers en het feit dat een disclaimer op de website plaatsen niet verplicht is, hebben we toch maar netjes zo’n pagina toegevoegd op onze eigen website. Waarom? Omdat ze zo’n beetje zijn als wenkbrauwen: volstrekt overbodig, maar toch bizar als ze ontbreken.

gebruiksvoorwaarden
Op het gebruik van deze website (www.copycontext.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden en deze aanvaardt.

inhoud
Fouten maken is menselijk en wij moeten toegeven dat wij helaas ook maar mensen zijn. Wij zouden het bijzonder fijn vinden mocht u ons attent maken op eventuele fouten of onvolledigheden, vooraleer het 'aan de grote klok' te hangen.

Wij werken de inhoud van deze website regelmatig bij en proberen altijd juiste en actuele informatie te geven. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of enigszins verouderd is. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld staan wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Wij geven op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Wij geven informatie op deze website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. CopyContext aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website, het contactformulier en/of de berekeningsmodule.

gebruik van de website
CopyContext biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.
Wij kunnen deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. CopyContext kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging van deze website.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.

We verwachten dat u, als gebruiker, onze website niet misbruikt. Het installeren van virussen of vuile prentjes op onze webpagina’s worden niet gewaardeerd. Bij zo’n wangedrag voelen we ons overigens genoodzaakt om onze vrienden van de politie er bij te halen, en die hebben belangrijker werk te verrichten.

e-mails
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen CopyContext en de gebruiker van de website ontstaan.
Wij garanderen niet dat ons toegezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.
Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met CopyContext te corresponderen accepteert u dit risico.
Wij openen geen links die ons via mail worden toegezonden.

externe links
Als we op onze website linken naar externe websites, dan is de inhoud van deze links… extern. Hanteer dus een gezonde portie boerenverstand op deze externe websites om schade aan uw toestel of netvlies te vermijden.
Wij hebben geen enkele invloed op websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. CopyContext is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen kan worden en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

intellectuele eigendom
Wij merken regelmatig dat er elementen en/of tekstfragmenten van onze website klakkeloos worden overgenomen. Na al onze inspanningen om deze website zo overzichtelijk, gebruiks- en leesvriendelijk te maken willen wij deze vorm van kopiëren en plagiaat graag als een compliment opvatten en wij moedigen dit uiteraard aan, met onze allerbeste wensen. Al vinden we het persoonlijk niet zo’n slimme zet, aangezien alle publicaties en uitingen van CopyContext beschermd zijn door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Wil u zo graag iets uit deze website digitaal opslaan, afdrukken, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken? Contacteer ons dan eerst.

persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij via deze website of e-mail van u ontvangen en die niet meer relevant zijn voor ons, worden uit onze adresbestanden gewist. U vindt daar meer over op onze Privacy pagina. Onze excuses daarvoor.

einde
Zoals de traditie het wil, wordt een disclaimer afgesloten met een aantal absurde uitspraken.
Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht of opmerking hebben over de disclaimer of de website neem dan zeker contact met ons op via het contactformulier op onze website of via mail. Wij zien er naar uit.